עוד

  1. בית הלל - בואו להכיר
  2. מי אנחנו
  3. הורדת חוברות
  4. רבני בית הלל
  5. בתקשורת
  6. לתמיכה בבית הלל

חיפוש

חפש

פייסבוק

מדינת ישראל - האמנם רק אתחלתא דגאולה?

הרמב"ם מקדיש את שני הפרקים האחרונים בהלכות מלכים למלך המשיח ושם הוא פוסק ש"המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה, ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל, וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם, מקריבין קרבנות, ועושין שמטין ויובלות ככל מצותה האמורה בתורה".
(הרב זאב וייטמן)

ובאופן תמציתי – חזרת המלכות והשלטון, קיבוץ גלויות, ויצירת מציאות של חיוב מחודש בכל מצוות התורה.

מדינת ישראל ביצעה ומבצעת חלק מתוך ייעודיו ותפקידיו של מלך המשיח.

קיבוץ גלויות בהיקף מרשים וחסר תקדים מכל מה שידענו בעבר (מיליוני יהודים התקבצו לארץ מארצות אירופה, ממדינות ערב, מאתיופיה, מרוסיה, מדרום אמריקה, מארה"ב ועוד), כאשר בגלות בבל עלו 43,000 נפש בלבד – מיעוט זניח של עם ישראל מבחינה כמותית ואיכותית ובגאולת מצריים, על פי חז"ל, עלו רק עשרים אחוזים מהעם, מכיוון ש80 אחוזים מהעם לא הסכימו לצאת ממצריים ולעלות לארץ.
בניגוד לגאולת מצריים וגאולת בבל זו הפעם הראשונה, שיש קיבוץ גלויות רבות מארבע כנפות הארץ, ולא רק עליה ממקום ריכוז אחד. מדינת ישראל פתוחה כיום לכל העם היהודי, וכמעט שאין יהודים בעולם שמנועים ומעוכבים מלעלות לארץ, והישארותם בגולה שוב איננה מאונס אלא מרצון ובבחירה. מדינת ישראל גם פיתחה את ארץ ישראל ויצרה בה תשתית כלכלית המאפשרת לקלוט את כל היהודים מכל ארצות פזוריהם – דבר שהיה בלתי אפשרי בעבר כשרוב העולים לארץ לא יכלו להתקיים בה מבחינה כלכלית.

החזרת המלכות – יש להסתפק אם כאשר הרמב"ם מדבר על החזרת מלכות דוד לישראל הוא מתכוון לכך, שאנו מחויבים לחזור לשלטון מלוכני של בית דוד או שהעיקר הוא שיחזור השלטון העצמי לעם ישראל, ואין כל נפקא מינה אם שלטון זה הינו שלטון מונרכי, שהיה השלטון היחיד שהיה מוכר בעת העתיקה, או כל שיטת שלטון וממשל אחרים המקובלים בימינו (ואם שיטת ממשל אחרת יכולה להיות לגיטימית ואין צורך במלוכה דווקא, ממילא, גם אין צורך בשליט מבית דוד). בהמשך דבריו, פוסק הרמב"ם ש"אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד". משמע, שעיקרם של ימות המשיח הוא שעם ישראל לא יהיה משועבד תחת שלטון זרים, אלא יהיה נתון תחת שלטון עצמי ריבוני. ואם זה עיקרם ומהותם של ימות המשיח הרי שאין כל נפקא מינה איזו צורת שלטון תהיה בעם ישראל – שלטון דמוקרטי נבחר או שלטון מלוכני.

אם נכריע, שהעיקר הוא השלטון העצמי הריבוני, הרי שמדינת ישראל החזירה את המלכות לישראל, אך גם אם נכריע שע"פ התורה מוטל עלינו לשנות את שיטת הממשל למשטר מלוכני, ועלינו למנות מלך מבית דוד, אי אפשר להתעלם מכך שאף שעדיין לא השלמנו את המלאכה, אך חלקה הגדול כבר נעשה, שהרי יש לנו שלטון ריבוני יהודי על העם והארץ – דבר שלא זכינו לו מאז שחרב המקדש וגלינו מארצנו. עם ישראל כולו מאוחד במדינת ישראל תחת שלטון אחד מרכזי – דבר המגשים גם את דברי הרמב"ם על החזרת מלכות דוד "ליושנה לממשלה הראשונה", וכפי שמסבירים המפרשים את כוונתו, שהשלטון יהיה שלטון אחד על כל עם ישראל, כפי שהיה בתחילת מלכות דוד, לפני פילוג הממלכה. ולכן, גם אם יהיה צורך על פי דין תורה לשנות את צורת השלטון, הרי שזהו פרט שולי יחסית ליש הגדול בו זכינו של שלטון עצמי יהודי ריבוני.

בניית המקדש והחזרת משפטי התורה – בתחום זה, אמנם, חלה ההתקדמות הקטנה והחלקית ביותר, שהרי המקדש לא נבנה עדיין, אך חזרת עם ישראל לארץ ישראל גואלת במידה מסוימת גם את התורה ואת המצוות. כיבוש הארץ וקיבוץ הגלויות משפיע על קדושת הארץ ועל חיוב המצוות התלויות בקדושה זו. לאחר שנות ניתוק ארוכות מאוד מהמצוות התלויות בארץ מתחילים שוב לעסוק ולקיים מצוות אלו, ובכללן גם את מצוות השמיטה המוזכרת ברמב"ם כמצווה החוזרת בימות המשיח. אין להתעלם מהעובדה שמדינת ישראל גרמה לפריחה אדירה של לימוד התורה ולהתרבות שלא הייתה כמותה במספר תלמידי הישיבה ותלמידי החכמים בארץ ובעולם. יתירה מזו, לימוד התורה פורח ומתרחב לתחומים חדשים נוספים. ענייני המקדש וקודשיו, הלכות מדינה, משפט עברי, חידוש התכלת. כך שאע"פ שהמקדש עדיין לא נבנה, אנו רואים את תחילת חזרת משפטי התורה בחידוש ההתעסקות העיונית, המעשית והקיומית של חלק מהמצוות שלא התקיימו בעם ישראל מאז גלותו מעל ארצו.

לפי זה, מדינת ישראל יצרה מציאות של ימות המשיח באופן חלקי ולא מושלם, והשאלה היא – כיצד יש להתייחס למציאות חלקית זו וכיצד יש להעריך את כל מה שזכינו לו לעומת כל מה שאנו מייחלים עדיין להתגשמותו – האם מה שיש לנו הוא עיקר הגאולה ועיקר תפקידו של המשיח ומה שחסר אלו פרטים שוליים יחסית, או להיפך, שעיקר הגאולה ועיקר תפקיד המשיח חסרים לנו עדיין, וכל מה שיש הוא שולי ואיננו מהווה סיבה להתייחס למדינת ישראל כאל שלב משמעותי בגאולה ובימות המשיח.

הרמב"ם כותב שכל מי שאינו מאמין במלך המשיח הוא כופר בתורה, שהרי התורה העידה עליו, והרמב"ם מביא שלושה פסוקים לכך שהתורה מעידה על המשיח: ושב ה' אלהיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך וגו' אם יהיה נדחך בקצה השמים וגו' והביאך ה', ומוסיף הרמב"ם שאלו הדברים המפורשים בתורה הם כוללים כל הדברים שנאמרו על ידי כל הנביאים.

מדברים אלו של הרמב"ם עולה במפורש, שעיקר האמונה במשיח היא האמונה בקיבוץ גלויות, שהרי לדעתו המקור בתורה שמדבר על משיח ושכולל את כל הדברים שנאמרו ע"י כל הנביאים בנושא המשיח והגאולה, אלו שלושת הפסוקים בפרשת ניצבים המדברים על כך שהקב"ה יקבץ את נידחי ישראל לארצם. אין כאן התייחסות לא למלכות בית דוד, ולא לכך שדווקא מלך מבית דוד צריך לבצע את קיבוץ הגלויות. אין כאן חזרה בתשובה ולא בניית מקדש ולא הליכה במצוות ה' אלא קיבוץ גלויות בלבד.

מסקנה זו מתחדדת ומתחזקת עוד הרבה יותר לאור העובדה שהרמב"ם מצטט שלושה פסוקים העוסקים בקיבוץ גלויות ומשמיט את הפסוק הראשון והפסוק האחרון שעוסקים בתשובה ובחזרה לקיום מצוות. הרמב"ם משמיט את הפסוק הראשון – "וְשַׁבְתָּ עַד ה' אֱ-לֹקֶיךָ וְשָׁמַעְתָּ בְקֹלוֹ כְּכֹל אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם אַתָּה וּבָנֶיךָ בְּכָל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשֶׁךָ" ומתחיל בציטוט הפסוק השני "וְשָׁב ה' אֱ-לֹקֶיךָ אֶת שְׁבוּתְךָ וְרִחֲמֶךָ וְשָׁב וְקִבֶּצְךָ מִכָּל הָעַמִּים אֲשֶׁר הֱפִיצְךָ ה' אֱ-לֹקֶיךָ שָׁמָּה: הוא ממשיך בפסוק השלישי: "אִם יִהְיֶה נִדַּחֲךָ בִּקְצֵה הַשָּׁמָיִם מִשָּׁם יְקַבֶּצְךָ ה' אֱ-לֹקֶיךָ וּמִשָּׁם יִקָּחֶךָ" והרמב"ם מצטט גם את הפסוק הבא: "וֶהֱבִיאֲךָ ה' אֱ-לֹקֶיךָ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר יָרְשׁוּ אֲבֹתֶיךָ וִירִשְׁתָּהּ וְהֵיטִבְךָ וְהִרְבְּךָ מֵאֲבֹתֶיךָ". כאן הוא מסיים כשהוא משמיט את הפסוק האחרון: "וּמָל ה' אֱ-לֹקֶיךָ אֶת לְבָבְךָ וְאֶת לְבַב זַרְעֶךָ לְאַהֲבָה אֶת ה' אֱ-לֹקֶיךָ בְּכָל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשְׁךָ לְמַעַן חַיֶּיךָ". אין כל ספק כי בכך הרמב"ם מגדיר את הגאולה ואת ימות המשיח כימים בהם עם ישראל יחזור לארץ ישראל, ומכאן שקיבוץ הגלויות הוא עיקר הגאולה ותמצית תפקידו של המשיח, ולא החזרה בתשובה, בניין המקדש או קיום המצוות בשלמותן.

כך גם הבינו היהודים בכל הדורות ובכל הגלויות, שהאמינו במשיח שיתגלה ויוציא אותם מהגלות ויוליך אותם לארץ ישראל.  

בהמשך דבריו מציין הרמב"ם שגם בנבואת בלעם יש נבואה על המשיח, וגם בפרשת ערי מקלט ומפרשות אלו עולה כי עניין חשוב נוסף של המשיח זו העוצמה הצבאית והכנעת האויבים המאיימים על עם ישראל "שמושיע את ישראל מיד בני עשו". וכיבוש הארץ ע"י עם ישראל העתיד לחזור לארצו ולהרחיב את גבולו באופן שיחייב אותו להוסיף עוד שלוש ערי מקלט.

מהמקורות הללו עולה, שבמקום השני לאחר קיבוץ הגלויות וההתיישבות בארץ, עיקר עניינו ומהותו של המשיח זו עוצמה צבאית, שתאפשר את כיבוש הארץ ואת הרתעת האויבים המאיימים על עם ישראל, עוצמה שתאפשר את ריבונותו של עם ישראל ואת שלטונו בארצו. אין צורך לומר שגם עוצמה זו מתקיימת במדינת ישראל, שממלאת בזה תפקיד משיחי מובהק, שהרי היא מקבצת את גלויות ישראל ונידחיו, היא כבשה את ארץ ישראל ויישבה אותה ויש לה כח צבאי בעל הרתעה רבה כלפי כל אויביה והמאיימים על קיומה. וזהו בדיוק כלל הדבר בו אנו מחויבים להאמין.

אם אכן הדברים נכונים, הרי שהגדרת מדינת ישראל כאתחלתא דגאולה, הינה הגדרה מצמצמת ולא מרחיבה, והיה ראוי להתייחס למדינת ישראל כאל הגאולה הכמעט שלמה וכאל ימות המשיח להם ציפינו, על רוב מרכיביהם, אלא שדווקא משום כך, מוטל על מדינת ישראל ועלינו להמשיך ולהשלים את התהליך ולגשת לשלב השני – השלב של גאולת התורה והחזרת קיום המצוות השלם לעם ישראל בארץ ישראל, שהרי זו בדיוק מטרת הגאולה ותכליתה, להחזיר שוב את הרלוונטיות לכל מצוות התורה.

ואם כן, כיום, לאחר שזכינו לימות המשיח, מוטל עלינו לדון ולעסוק בכל שאלות התורה והמדינה – מהו השלטון הנדרש על פי התורה, האם הגיע הזמן לבנות את המקדש ולחדש את עבודת הקרבנות, האם חיוב המצוות התלויות בארץ חזר להיות שוב חיוב מהתורה בכל מרחבי מדינת ישראל, האם מוטל עלינו לכבוש את מרחבי ארץ ישראל הנמצאים כיום תחת ריבונות מדינות אחרות, מה צריך להיות יחסנו לאתרי הפולחן הנוצריים והמוסלמים בתוכנו, מה צריך להיות יחסנו למיעוט הלא יהודי שבארץ, כיצד צריך לטפל בנושא הגיור ועוד ועוד.

ויהי רצון שנהיה ראויים למתנה הגדולה שזכינו לה ונפעל בדרך ובאופן שנהיה ראויים להשלמתה לכדי גאולה שלמה.

 

תגובות

כתוב תגובה
    טרם התקבלו תגובות