עוד

 1. בית הלל - בואו להכיר
 2. מי אנחנו
 3. הורדת חוברות
 4. רבני בית הלל
 5. בתקשורת
 6. לתמיכה בבית הלל

חיפוש

חפש

פייסבוק

נוסח מקוצר של התרת נדרים


(הרב שמואל דוד)

המבקש(ת, ים, ות):

שמעו נא רבותינו: אני מתחרט (ת, אנו מתחרטים, מתחרטות) על כל הנדרים, השבועות, האיסורים, ההסכמות, המנהגים הטובים והחומרות שהנהגתי (שהנהגנו) ולא אמרתי (ולא אמרנו) שיהיו בלי נדר.

והריני מוסר(ת, מוסרים, מוסרות) לפניכם כי אם הייתי יודע(ת) שאתחרט (כי אם היינו יודעים/ות שנתחרט) לא הייתי נודר(ת) (לא היינו נודרים, נודרות) ובמנהג טוב ויפה שנהגתי (שנהגנו) – הייתי מתנה (היינו מתנים) שיהיה בלי נדר. ואני (ואנו) מבקש (ים, ות) ממעלתכם שתתירו לי (לנו) ולכל הנלווים אלי (אלינו) את כולם.

וגם אני מבקש(ת) (אנחנו מבקשים, ות) לבטל מעלי (מעלינו) כל מיני קללות, חרמות, נידויים ונזיפות, עין רעה וחלומות רעים שחלמתי (שחלמנו) או חלמו עלי (עלינו) וכן כל מיני פתחון פה לרעה שפתחתי (שפתחנו) על עצמי (עצמנו) או על אחרים, או אחרים שפתחו פיהם לרעה עלי (עלינו).

 

בית הדין:

ברשות קודשא בריך הוא ושכינתיה, בית דין של מעלה ובית דין של מטה: מותרים לך (לכם, ן), מותרים לך, (לכם, ן) מותרים לך (לכם, ן). שרויים לך (לכם, ן), שרויים לך (לכם, ן), שרויים לך (לכם, ן). מחולים לך (לכם, ן), מחולים לך (לכם, ן), מחולים לך (לכם, ן). אין כאן נדרים, אין כאן שבועות, אין כאן קבלות, אין כאן מנהגים, אין כאן הסכמות. אין כאן קללות, אין כאן חרמים, אין כאן נידויים, אין כאן שמתות, אין כאן אלות, אין כאן נזיפות, אין כאן ביטויים. אין כאן דברים רעים, אין כאן חלומות רעים, אין כאן פתרונות רעים, אין כאן מסירת דין, אין כאן פתחון פה לרעה, אין כאן גזרות קשות ורעות, אין כאן עין הרע, אין כאן דברים אסורים. כולם יהיו בטלים ומבוטלים, וחשובים כחרס הנשבר, וכדבר שאין בו ממש, שביתין ושביקין, לא שרירין ולא קיימין.

וכשם שהסכימו והתירו לך (לכם, ן) בית דין של מטה, כך יסכימו ויתירו לך (לכם, ן) בית דין של מעלה. וכל הקללות וחלומות רעים יתהפכו עליך (עליכם, ן) ועלינו לטובה ולברכה.

 

המבקש(ת, ים) מוסר(ת,ים) מודעה:

הרי אני מוסר(ת, ים, ות) מודעה לפני בית הדין, ומבטל(ת, ים, ות) מעתה ועד עולם כל קבלה אם אקבל עלי (נקבל עלינו) מנדרים ושבועות ונזירות ואיסורים וחרמות והסכמות וקבלות, בכל לשון, ובכל צד ואופן שיהיה, חוץ מנדרי קבלת תענית אם אקבל (נקבל). כולם יהיו בטלים ומבוטלים, לא שרירין ולא קיימין, ולא יהיו חלים כלל, ואין לנו חפץ בהם ולא בקיומם. ותנאי מודעה זו יהיה קיים עד עולם.

 

בית הדין: קיבלנו מסירת המודעה.

תגובות

כתוב תגובה
 1. התרת נדרים
  זהבה לוי (11/19/2013)
  רציתי לדעת מה פשר התפלה על התרת נדרים שכתבתם. האם מספיק שאקרא את הכתוב כאן ואז יש התר של הנדרים, שהרי צריך לומר תפילה זו בפני בית דין ישירות? 2. כן ברצוני לדעת איך מתירים נידויים כולל נידוי חברתי וחרם חברתי. תודה זהבה
 2. התרת נדרים
  נטלי (6/17/2014)
  בעבר נדרתי כל מיני נדרים והייתי רוצה לבטל אותם ולא לחזור עליהם יותר.
 3. ללא נושא
  יוכי דהן (4/26/2015)
  אבקש לדעת, האם אמירת נוסח זה מבטל נדר שנדרנו??
 4. התרת נדרים
  מוטי לוגסי (9/13/2015)
  לפני שידעתי שאסור להישבע, נשבעתי שאפסיק לעשן, אמנם הצלחתי להפסיק לעשן - אך עלי וברצוני להסיר את השבועה. תודה מראש בית הלל.
 5. התרת נדרים
  הילה פינטו (1/10/2016)
  אני רוצה להתיר את הנדר שנדרתי והתפללתי את מה שכתוב האם זה מספיק?