אמירת סליחות ביחיד

השאלה 

באין ,לעת עתה אפשרות להתפלל בציבור כי אני נמצא בקבוצת סיכון ומתפלל יחיד מאז פורים,איך ניתן,לפי ההלכה או לפי חכמינו שליט"א לומר סליחות באשמורת כיחיד, בבית החל מיום א' הקרוב,ג' באלול ?
אני מתפלל יום-יום שהקב"ה יסיר מעל כל עמו ישראל ומעל כל העולם את המגיפה שפוקדת אותנו למעלה מ-5 חודשים. תודה.

תשובה
החלק המרכזי והעיקרי של הסליחות הוא אמירת י״ג מידות רחמים.
על פי פסיקת ההלכה בשולחן ערוך, ניתן לומר י״ג מידות רק במנין, ולא ביחיד (כדעת הרשב״א, ובניגוד לדעת הטור ורבי ו יונה הסבורים שניתן לאומרם גם ביחיד).
יחד עם זאת, השו״ע פסק (תקסה, סעי׳ ה), על פי הרשב״א, שניתן לקרוא את י״ג המידות גם ביחיד אם קורא אותן דרך קריאה בעלמא ׳כקורא בתורה׳. כלומר: כאשר אומרים את י״ג המידות בטעמי המקרא, כדרך שקוראים בתורה.
כל יתר הפיוטים והתפילות הכלולים באמירת הסליחות יכולים להיאמר גם ביחיד.
במידה שיש בידך אפשרות, כדאי לשמוע סליחות הנאמרות בבית הכנסת באמצעות שידור וידאו באינטרנט וכיוצא בכך, וקהילות רבות אכן מתכוונות לשדר השנה את אמירת הסליחות באמצעות האינטרנט.
בתפילה שנזכה לשוב בתשובה שלמה,
ושה׳ ישמע לקול תחינתנו,
ויכתבנו לשנה טובה לחיים טובים ולשלום
הרב יצחק בן דוד
רבני בית הלל