דין נגיעה באימוני הגנה עצמית

שאלה

שלום,

בהיעדר אפשרות אחרת, המאמן שלי להגנה עצמית הוא גבר. אני גם מאמנת הגנה עצמית ילדים צעירים (10 ומטה).
האם נגיעה לצורך הסבר מהווה בעיה הלכתית במקרה הזה? הכוונה כמובן לא לאחיזות, תפיסות וכו' אלא להדגמת בעיטות וכד'. האם ככלל 'להרביץ לבנים' זה בעייתי מבחינת נגיעה (כמובן, במקרים שבהם זה לא אסור מכל הסיבות האחרות)?

תודה רבה מראש על המענה!

תשובה

שלום וברכה,
במסגרת אימונים של קרב מגע וכדו', הנגיעה אינה "דרך תאווה", האסורה לכו"ע מהתורה, אלא נגיעות האחד בשני שלא בדרך תאווה, השנויה במחלוקת ראשונים בין הרמב"ם לרמב"ן, וכפי שמסכם החכמת אדם [שער בית הנשים קכ"ה/ב]-

"ואם אינו עושה דרך תאוה לרמב"ם אסור מן התורה ולרמב"ן מדרבנן".

מסייג הרב משה פיינשטיין [אגרות משה יו"ד ב/קל"ז] ואחרים, שגם מדרבנן מגע שלא ניכר שאינו דרך תאווה [כגון מתן נשיקה לקרובת משפחה שאינו בן/בת/אבא/אבא/סבא/סבתא] הוא גם אסור, אך מה שניכר שאינו דרך תאווה מותר:

 "דכן משמע מהש"ך [יו"ד סימן קצ"ה]…לכן המנהג פשוט שרופאים ישראלים ממשמשים דופק של נשים …מטעם דלא אסרו אלא כשלא ניכר שאינו לחיבת ביאה ומשמוש הרופאים ניכר שאינו לחיבת ביאה אלא לרפואה."

נדמה שנגיעות כדי ללמד "הגנה עצמית" היא בדיוק כמו מדידת דופק של גבר לאשה/הפוך: מדובר על נגיעה שניכר "שאינו דרך תאוה", אלא ניכר שהוא [מה שאני מכנה] "נגיעה מקצועית" לשם לימוד בלבד ומותרת.
אכן, הרבנים דוד ואברהם סתיו, בספרם "אבוא ביתך"- צניעות וקרבה בין גברים לנשים" בעמ' 25 והלאה עוסקים בשאלה זו במקרים חמורים אף יותר [של מתן חיבוק ממש במסגרת עבודה טיפולית], ומסיקים [ציטוט ממאמר מקביל בביטאון של צהר, כרך מ', "הלכות קרבה בין המינים במסגרת טיפול"]:

" בנגיעה שבאופן אובייקטיבי אין בה ולו שמץ של חיבה והנאה, כגון סיוע טכני וטיפול רפואי, יש לסמוך על דעת הפוסקים שהתירו מגע כזה לכתחילה", ואילו במגע שיש בו פוטנציאל של הנאה וקרבה, ראוי להחמיר כדעת האוסרים מדרבנן מגע שאינו של חיבה, בצירוף עם דעת הפוסקים שמגע כזה נחשב כמגע של חיבה. נראה כי כך גם מנהג העולם (שומר ההלכה), שלא לחוש למגע טכני בעלמא (כגון בקבלת עודף ממוכר או במדידת לחץ דם), אך להימנע בנסיבות רגילות מלחיצת יד ושאר מיני מגע של קרבה".

ע"כ, דעתי היא שאין כל בעיה בנגיעות בחוג ללימוד הגנה עצמית בין גברים לנשים.

בברכה,

הרב יהושע גרינשטיין

ארגון רבני ורבניות בית הלל