קריאה לעליית יהודי הגולה לא"י – בתגובה לדברי הרב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף

אין צורך להכביר במילים אודות החשיבות של העלייה לארץ ישראל וההשתקעות בתוכה. לאחרונה הוציא הרב יצחק יוסף, הרב הראשי לארץ ישראל פסק הלכה תמוהה ליהודי תוניסיה ועיקר דבריו, שאם העולים לא יקבעו את מקום מושבם באזורים חרדים אז עדיף שלא יעלו לארץ.
דברים אלו מנוגדים לדבריו של הרמב"ם הלכות מלכים (ה,יב) :
"לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה עכו"ם ואל ידור בחוצה לארץ ואפילו בעיר שרובה ישראל".
במהלך כל שנות קיומה של מדינת ישראל קראו הרבנים הראשיים ליהודי העולם לעלות לארץ ישראל ללא כל קשר למקום מושבם בארץ ישראל. כמובן, כל מי שעולה לארץ יקבע את מקום מגוריו על פי שיקוליו אבל לעולם זה לא נדרש כתנאי לעלייתו לארץ. פסילת הרב הראשי את המגורים ברוב ערי ישראל ושכונותיה, אינה מתקבלת על הדעת, נוגדת את אהבת ישראל, מוציאה לעז ופוגעת בכולנו.
ראוי שכל רב בישראל, על אחת כמה וכמה מהרב הראשי לישראל, שהתמנה על ידי מדינת ישראל, להתייחסות ממלכתית שיש בה כבוד ואהבה לציון וליושביה, בני כל העדות והמגזרים.
אנו קוראים לבני קהילת תוניס כמו לבני כל הקהילות בגולה, לעלות לישראל, למצוא את המקום המתאים והקהילה המתאימה עבור כל אחד, ולשמוח בקיבוץ הגלויות שזכינו בו.
"וְעַמֵּךְ כֻּלָּ֣ם צַדִּיקִ֔ים לְעוֹלָ֖ם יִ֣ירְשׁוּ אָ֑רֶץ נֵ֧צֶר מַטָּעַ֛י מַעֲשֵׂ֥ה יָדַ֖י לְהִתְפָּאֵֽר"