קריאת ארגון רבני ורבניות בית הלל: לשמור ולהישמר

יש לשמור על עצמנו מגלישה למחוזות מסוכנים. לשמור על המילים שנאמרות, על גבולות הקריאות להתנגדות, על גבולות ביטויי הזעזוע.
יש להישמר משבירת האחווה והכבוד שבינינו.
זו אינה קריאה פוליטית, וחתומים עליה רבניות ורבני בית הלל שיש ביניהם גיוון בעמדותיהם הפוליטיות. יש בינינו תומכים ומתנגדים, שמחים ואבלים, כאלה שחשים תקווה בימים אלה וכאלה שמרגישים נבגדים וחרדים.
אנחנו שומעים קולות חריפים סביבנו ואנחנו מאוד מאוד מודאגים.
יש לשמור ולהישמר מפני קריאות לפגיעה אישית – פיזית או מילולית – בבני אדם. הן חציית גבול. זו לא דרכה של תורה, זו לא דרכם של רבנים, זו לא דרכה של אמונה.
עלינו להקשיב אלו לאלו, להתווכח ולחלוק בלי איומים, חרמות וגידופים; כמו שהמורשת היהודית מלמדת אותנו, האיום הגדול ביותר עלינו ועל בתינו הוא הנזקים שאנו עלולים לעולל לעצמנו.
בואו נשמור, ביחד. בואו נישמר.