עמדת בית הלל כלפי בג"צ הגיור

הכרעת בג"ץ בתאריך 1.3.21 אינה מפתיעה, שכן היא תוצאה של התנהלות המדינה בסוגיית הגיור. מצער שהמדינה לא השכילה במשך 15 שנה להגיע לפתרונות מוסכמים מבעוד מועד. בשנים האחרונות הונחו על שולחן הממשלה פתרונות מגוונים, למשל מתווה השר לשעבר משה ניסים; פשרות שהיו מאפשרות הסדרה נכונה של תחום הגיור בישראל.
ארגון רבני ורבניות בית הלל מיצר על כך שפתרונות אלו לא אומצו.
נושא הגיור הוא נושא תשתיתי ואקוטי לחברה הישראלית ולעם ישראל כולו, ולמדינה אין פריווילגיה להותיר נושא כזה ללא הסדרה ופתרון.
הנחת היסוד לפיה פסיקת בג"ץ יכולה להכריע מיהו יהודי ואיך נכנסים בשערי העם היהודי אינה נכונה לדעתנו. לא בג"ץ צריך להכריע בנושאים אלו אלא המדינה, העם, בצורה דמוקרטית תוך שיתוף ושיח עם נציגי העם היהודי בתפוצות. גרירת הרגליים של הממשלות במשך שנים רבות היא מחדל שהביא אותנו כעת למצב הנוכחי.