מי אנחנו?

אנו מאמינים בנצחיותה של תורת ישראל ומחויבים באופן מוחלט להלכה היהודית. בתקופה האחרונה תורתנו הקדושה מוצגת לעתים במרחב הציבורי הישראלי באור לא ראוי וחד-מימדי. אנו עוסקים מדי יום בהוראת תורה ובלימודה, ומאמינים שלא אלו פניה האמיתיים של היהדות. רק היהדות בדמותה האמיתית המאירה, אשר דרכיה דרכי נועם, תוכל להביא בשורה אמיתית לחברה הישראלית של ימינו.
אנו מאמינים בשיתוף נשים בתפקידי הנהגה ציבוריים. ברוח זו בחרנו להיות ארגון הרבנים האורתודוקסי הראשון בעולם שפתח את שורותיו בפני נשים. תלמידות חכמים ומנהיגות רוחניות ימצאו ב"בית הלל" את ביתן, לצד רבני קהילות ומרביצי תורה.

אנו רואים עצמנו חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית. אמנם, יש לנו ביקורת על התנהלות המרחב הציבורי בישראל, אך אנו מביעים ביקורת זו מתוך אהבה והזדהות. ייעודנו הוא לרומם את החברה הישראלית – מבפנים, ולא מבחוץ.
אנו מביטים בעין יפה על עולם המודרני ועל חידושיו. בהתפתחויות החדשות בתחומי החברה, המדע, הטכנולוגיה והתרבות יש טוב וגם רע. אנו מסרבים להתנכר להתפתחויות הללו. דרכנו היא לברור את הטוב מתוך הרע.לדעתנו, לימודים כלליים הם חיוניים לבניין אישיותו של יהודי מאמין בדור הזה.

אנו מסורים למדינת ישראל, וסבורים שהמשך קיומה ושגשוגה חיוני להתפתחותו של עם היהודי. אנו מסתייגים מההתקפות כנגד החזון הציוני, שבאות מכיוונים שונים בחברה הישראלית.

אנו סבורים שהרעיונות שאנו מציגים מקובלים על רוב הציבור הדתי, שהוא שותף מלא למדינת ישראל ולחברה הישראלית. אנו שואפים להשמיע ברמה את קולו של הרוב הדומם.

חז"ל לימדונו שחכמי "בית הלל" נהגו בענווה ובכבוד גם כלפי יריביהם הרעיוניים. אף אנו מקבלים על עצמנו שיח של הקשבה ופתיחות, גם כלפי קולות שאיננו מזדהים עמם, תוך מתן ביטוי לדרכנו בלימוד התורה ובהפצתה.

לעיון במצע המלא של בית הלל: