עמדת בית הלל בנושא חוק המקוואות

ארגון הרבנים והרבניות בית הלל מתנגד להצעת החוק בנושא המקוואות, שעברה בקריאה טרומית בכנסת

(בית הלל)

להרבות טהרה בישראל – תגובת בית הלל להצעת חוק המקוואות:

מדינת ישראל ראתה את תפקידה עד כה במתן תמיכה ועידוד לנשים השומרות על טהרת המשפחה בעידוד בניית מקוואות ובטיפול בתחזוקתם ובהפעלתם של מקוואות קיימים.

הצעת החוק שעברה בקריאה טרומית, היא נסיגה מדרך זו שכן בעקבותיה ישתנה מעמדה של הבלנית – ממי שמאפשרת טבילה, למי שתפקידה שופטת ופוסקת בעלת סמכות.

שמירת הטהרה במציאות חיינו עלולה להיות מאתגרת ולא קלה, לפעמים על רקע של נושאים קשים מהעבר. ראוי שהטבילה במקווה תאפשר חוויה של זיכוך והתחדשות מתוך שמחה, ולא תהיה חוויה של מבחן והתמודדות.

בדרכה של הצעת החוק משתלטת גישה הלכתית אחת על כל העולם ההלכתי בתחומים אלה. אין בה סובלנות כלפי שיטות הלכתיות שונות, ואין בה התחשבות במצוקות ובמטרות אישיות שיש להן יסוד בהלכה.

כמו במקרים רבים, הקושי ייווצר ביחס לנשים המעוניינות לשמור הלכה ללא פגיעה בכבודן ובפרטיותן, ואילו נשים שאינן שומרות הלכה רק יתחזקו בדעתן זו.

לא זו הדרך להרבות טהרה בישראל. אין לנהל מאבק פוליטי בזרמים אחרים על גבן של נשים המעוניינות לטבול לטהרתן.

אנו קוראים לחזק ולבסס את התקנות שהוציא משרד הדתות בימי הממשלה הקודמת, ולהמשיך לפעול הלאה בדרך זו.