הכשרת כלים לפסח

השאלה:
שלום רב!
כמה שאלות בנוגע להכשרת כלים לפסח:
1. יש ברשותנו כלי בישול, שהוא מעין הכלאה בין מחבת וסיר. עיקר השימוש בו הוא לבישול תפו"א בשמן. האם וכיצד ניתן להכשירו לפסח?
2. לכלי זה קיים מכסה מזכוכית. אנו נוהגים ע"פ מנהג אשכנז. האם ניתן להכשיר את המכסה לשימוש בפסח?
3. סיר אלומיניום שעיקר השימוש בו הוא לבישול אטריות במים – האם וכיצד ניתן להכשיר לפסח?

תודה רבה!

התשובה:

שלום וברכה
ההכשרה לפסח נעשית על פי הכלל ש"כבולעו כך פולטו", על כן כלי בישול שבולע באמצעות נוזלים נזקק להגעלה ואילו כלי שבולע את טעם המאכלים ללא תיווך של נוזלים צריך ליבון קל.
1. כלי בישול כמו שמתואר בשאלתך, שבו מבשלים תפו"א בשמן הוא כלי שיש לגביו מחלוקת. שכן, קורה לפעמים שהשמן נגמר ואז ה"סיר-מחבת" הזה בולע את טעם המאכל בלי תיווך של נוזלים. לכן, יש מחלוקת ראשונים אם ניתן להכשירו בהגעלה או רק בליבון.
על כן, לכתחילה יש להכשיר את הכלי הזה בליבון קל. כלומר, לחמם את הכלי באש עד שחתיכת נייר המונחת בתוכו תיחרך מחום הכלי (עם תחילת ההיחרכות- הכלי הוכשר).
בדיעבד אפשר להסתפק בהגעלה (ראו: ביאור הלכה אורח חיים סימן תנא, יא. דעת השולחן ערוך שמחבת זקוק להגעלה בלבד כיוון שהוא בולע דבר שמותר באכילה כל השנה ולא טעם טרף, ולכן, אפשר לצרף את דעת השולחן ערוך להקל).
2. לגבי מכסה זכוכית- האשכנזים נוהגים שלא להגעיל כלי זכוכית כדעת הרמ"א. בשעת הדחק אפשר להקל ולהגעיל שלוש פעמים (ציץ אליעזר ט, כו).
3. סיר האלומיניום זקוק להגעלה.
כל סוג של הכשרה מתבצע רק לאחר 24 שעות שהכלי לא היה בשימוש!
דרך ההגעלה של סירים: לאחר שמנקים היטב את הסיר (כולל בחריצים) וכדאי לפרק את הידיות אם הן מוברגות ולנקות תחתיהן. לאחר מכן מרתיחים מים בסיר גדול שעומד על האש. סיר כזה שניתן יהיה להכניס לתוכו את כל הכלי שעובר הגעלה. כשמכניסים לתוך הסיר המבעבע את הסיר שאותו רוצים להכשיר צריך לדאוג שהמים עדיין רותחים ומבעבעים. לפעמים הכנסת הסיר פנימה מקררת את המים וכדאי להמתין עד שהמים ירתחו שוב. אפשר להגעיל את הסיר בחלקים אם הסיר אינו נכנס כולו לתוך הסיר בו מכשירים.
אם אינך מוצא כלי גדול מספיק כדי להגעיל בתוכו את הסיר ניתן למלא במים את הסיר אותו רוצים להכשיר ולהרתיח. כשהמים רותחים- הכניסו לתוכו כלי קטן שבו מים רותחים שיגרום לגלישת המים מן הסיר על צידיו.
יש להגעיל גם את הידיות.
ניתן גם להגעיל במוקדי הגעלה באזור מגוריך.

(הרבנית מיכל טיקוצינסקי)