עמדת בית הלל בנושא רצח מוחמד אבו חאדיר

אנו כואבים והמומים מהרצח הנורא של הנער הערבי – מוחמד אבו חדיר ושולחים ברכות תנחומים למשפחתו.

רצח זה, ביחד עם קריאות אחרות לנקמה, מחללים את שם ה', ופוגעים בזכרם הטהור של שלושת נערינו ההרוגים. התגובה הראויה על רצח הנערים חייבת לבוא מתוך הממשלה, ובכל מקרה חלילה לאיש לפגוע בערבי חף מפשע כדי לנקום דמם של יהודים. אנו מגנים בכל פה קולות של אכזריות ורצח בתוך מחננו. על אלימותם ורצחנותם של שונאינו לא נכפר באלימות וברצח משלנו.

על אברהם אבינו אומרת התורה "אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט". כבניו של אברהם עלינו לשמור את דרך ה', ולעשות צדקה ומשפט גם בשעות מבחן, כשהלב דואב והזעם ממלא את הכל, ולא לאחוז בדרכם האכזרית של אויבינו. הנוקט במעשי אכזריות ורצח מוציא עצמו מכלל ישראל מכתים את הציבור בחטא נורא וגורם נזקים לכלל ישראל.

על משטרת ישראל ומערכת המשפט לעשות הכל כדי להביא את הרוצחים לדין ולהשתיק באיבם קולות הקוראים לפגיעה בערבים