צו גיור

ארגון רבני בית הלל מסמנים את היעד הבא – גיור

ארגון רבני בית הלל, מצטרף ככח מרכזי לפורום 'צו גיור' המאגד בתוכו ארגונים הפועלים לקידום פתרונות לבעיית הגיור בישראל. בארגון מצביעים על בעיה חמורה המאיימת על זהותה היהודית של מדינת ישראל ועשויה להביא לסכנה קשה של נישואי תערובת בחברה הישראלית.

על פי אומדנים ממשלתיים, במדינת ישראל חיים היום למעלה מ 300,000 אנשים שעלו לארץ בשלושים השנה האחרונות על פי חוק השבות, מרביתם מחבר העמים ואשר אינם נחשבים כיהודים על פי ההלכה. הדור השני של העולים השתלב באופן מלא בחברה הישראלית, כאשר הצעירים רואים עצמם כישראלים לכל דבר, נושאים שמות ישראלים, משרתים בצה"ל, חוגגים את חגי ישראל ומשולבים במערכת החיים בישראל.

כיום מערכת הגיור הנוכחית הפועלת במסגרת בתי הדין לגיור של הרבנות הראשית ובמסגרת בתי הדין של הצבא, מגיירת כאלפיים מתגיירים בשנה. בד בבד, לאוכלוסייה זו נולדים כארבעת אלפים תינוקות בשנה, דבר המגדיל באופן ניכר את הבעיה משנה לשנה. "סכנה גדולה של נישואי תערובת מרחפת על החברה הישראלית, וצו השעה הוא לפעול כדי להגדיל את מספרי הגיור ולמזער סכנה זו" מבקשים להדגיש בארגון. כאמור, רבני בית הלל יפעלו כחלק מהפורום כדי להנגיש את הגיור ולהפכו לבר השגה עבור אוכלוסייה זו.

מנכ"ל ארגון רבני בית הלל, הרב רונן נויבירט אומר כי " אנו נמצאים בסכנה הולכת וגדלה של נישואי תערובת בישראל. המצב הנוכחי מהווה פצצת זמן מתקתקת ומסכן מהותית את עתידה של החברה הישראלית. ככל שהשנים נוקפות, המספרים גדלים, ההתערות בחברה גדלה וממילא הדבר מהוה סכנה ממשית ליהדותה של מדינת ישראל. ההתנגדות כיום לפעילות למען הנגשת הגיור והפיכתו לבר השגה, אין בה חומרא כי אם פרצה גדולה שעשויה להביא לנישואי תערובת במספרים גדולים, כאן במדינת ישראל".

את הקמת פורום "צו גיור" יזם "בית מורשה". עוד חברים בפורום 'צו הגיור' , קשת של ארגונים ובהם אור תורה סטון, עם-שלם של הרב חיים אמסלם, "אמונה" – תנועת האישה הדתית – לאומית, עיתים, נאמני תורה ועבודה, מכון הארי טריגובוף, המכון הישראלי לדמוקרטיה, מיפעלות הציונות הדתית, תנועת הקיבוץ הדתי, המכון לאסטרטגיה ציונית ועוד.