טבעת נישואין לגבר

השאלה 
שלום ,
מה המקור ההלכתי בכך שמותר לגבד לענוד טבעת נישואין פשוטה ( שניתנה אחרי החופה) ?
האם זה לא עובר ב"לא תלבש" ?

התשובה 
שולחן ערוך מזכיר ענידת טבעת על ידי גברים, ומסתבר שזה היה מנהג נפוץ.
(בהלכות נטילת ידיים, או"ח סימן קס"א ובהלכות שבת, בסימן ש"א וש"ג)
בנוסף, יש הבדל גדול בין הטבעות הגבריות לטבעות הנשיות, ולכן אין מקום לחשש של כלי גבר.

כל טוב
שלמ"ה

(התשובה ניתנה מהרב שלמה הכט)

רבני ורבניות בית הלל עונים לשו"ת גם בפייסבוק http://www.facebook.com/B.Hillel

התשובה התקבלה מרבני בית הלל בתאריך כ"ה אייר תשע"ד