בת לאברהם

השאלה 
אמרו חז"ל (בבא בתרא טז, ב), בת היתה לאברהם אבינו ע"ה ובכל שמה. מה היה המשך סיפורה של בת זו?

התשובה 
הרמב"ן בפירושו לתורה (בראשית כד, א) מסביר כי מאמר חז"ל זה נאמר על דרך הסוד. אין מדובר בבת ממשית של אברהם אבינו, אלא "בת" רוחנית. עם ישראל, זרעו של אברהם אבינו, אינו אוסף אנשים בלבד. זוהי ישות הקיימת בעולם החומר, שיש לה נשמה רוחנית – נשמת כנסת ישראל. נשמה זו היא בתו של אברהם. על פי פירוש זה, כוונת התורה באומרה שה´ ברך את אברהם בכול היא שהברכה כפולה – ברכה גשמית בארץ, וברכה רוחנית, בשמים.

(התשובה ניתנה מהרב אודי פרומן)

רבני ורבניות בית הלל עונים לשו"ת גם בפייסבוק http://www.facebook.com/B.Hillel

התשובה התקבלה מרבני בית הלל בתאריך כ"ה אייר תשע"ד