כתיבת מגילה על ידי אישה

השאלה 
שלום,
האם מגילה שנכתבה על ידי אישה כשרה?

התשובה 
אם היא יודעת כתב אשורית כדינו, מותר.

לפי חז"ל, אסתר בעצמה כתבה מגילה.
לומדים את זה מהפסוק במגילה : "ותכתוב אסתר המלכה בת-אביחיל, ומורדכיי היהודי את כל תוקף: לקיים, את איגרת הפורים הזאת השנית" (אסתר ט´ – כ"ט ).

הפרי מגדים סובר להתיר לאישה לכתוב מגילת אסתר כיוון שהיא חייבת בה.

הדעות העיקריות להתיר :
שולחן ערוך תרצ"א – סעיף א´ – ב´.
החיד"א מתיר גם בברכי יוסף תרצ"א – סעיף קטן ו´.
אוצר המכתבים של הרב יוסף משאש ח"ג סימן אלף תרי"ז.

(התשובה ניתנה מהרב יעקב אוחיון)

רבני ורבניות בית הלל עונים לשו"ת גם בפייסבוק http://www.facebook.com/B.Hillel

התשובה התקבלה מרבני בית הלל בתאריך כ"ה אייר תשע"ד