קמח טף בפסח

השאלה 
האם אינג´רה (מאכל אתיופי העשוי מגרגירי צמח הטף) נחשב לחמץ בפסח? ואם לא חמץ, האם מותר לאשכנזים?

התשובה 
בתחומין כ"ה דן באריכות במעמד ההלכתי של מאכל זה פרופ´ זהר עמר, במאמרו "ברכת לחם האִנְגַ´רה העשוי מטֵף". למסקנתו אין לצמח זה מעמד דגן לעניין ברכתו, חמץ, מצה, ועוד.
ולעניין קטניות בפסח לנוהגים בהן איסור, באנו לשאלה בדבר קטניות שלא היו בזמן הגזרה, שדעת פוסקים רבים להקל בהם, אך יש שמחמירים.

(התשובה ניתנה מהרב בני הולצמן)

רבני ורבניות בית הלל עונים לשו"ת גם בפייסבוק http://www.facebook.com/B.Hillel

התשובה התקבלה מרבני בית הלל בתאריך כ"ה אייר תשע"ד