איסור הנאה

השאלה 
למה חמץ שעבר עליו הפסח עכשיו אסור והרי ביטול מספיק מהתורה ורק מדרבנן צריך לשרף ויש דבר כזה שעל איסור דרבנן נקנוס באיסור הנאה

התשובה 
חז"ל אסרו ליהנות מחמץ שהתבטל, מחשש שאנשים ימנעו מלשרוף את החמץ ויסתפקו בביטול. אכן, מדובר באיסור הנאה שתכליתו הגן על החובה מדרבנן לבער את החמץ בפועל.

(התשובה התקבלה מהרב חיים בורגנסקי)

רבני ורבניות בית הלל עונים לשו"ת גם בפייסבוק http://www.facebook.com/B.Hillel

התשובה התקבלה מרבני בית הלל בתאריך ד אייר תשע"ד