כשרות תנור שנכנסו בו חרקים

השאלה 
ערב טוב,

חיממנו תנור אפייה על מנת לאות בו משהו, כשפתחנו את דלת התנור גילינו בתוכו 3 חרקים שרופים.
מה דינו של התנור? האם צריך להכשיר אותו? אם כן, כיצד?

התשובה 
אין צורך להכשיר את התנור.

(התשובה התקבלה מהרב חיים בורגנסקי)

רבני ורבניות בית הלל עונים לשו"ת גם בפייסבוק http://www.facebook.com/B.Hillel

התשובה התקבלה מרבני בית הלל בתאריך ד אייר תשע"ד