הבדלה

השאלה 
איך אליהו הנביא קשור להבדלה?

התשובה 
מנהג קדום (מובא כבר בימי הביניים) להזכיר את אליהו הנביא במוצאי שבתות. לפי ר´ יעקב, מחבר ה"טור", הסיבה היא שמכיוון שאליהו הוא מבשר הגאולה, ולא יבוא בשבת, הרי בתחילת ימי החול "אנו מתפללין כיון שעבר השבת ויכול לבא שיבא ויבשרנו". הסבר אחר (בספר "אליה רבה") קושר את האיזכור של אליהו במוצאי שבת למסורת שבמוצאי שבתות נכנס אליהו לגן עדן וכותב את זכויותיהם של ישראל, כמין "תיקון" לכך שקיטרג על ישראל כשהיה נביא.

(התשובה התקבלה מהרב חיים בורגנסקי)

רבני ורבניות בית הלל עונים לשו"ת גם בפייסבוק http://www.facebook.com/B.Hillel

התשובה התקבלה מרבני בית הלל בתאריך א אייר תשע"ד