תשמיש

השאלה 
מותר לעשות תשמיש מיטה ביום ?

התשובה 
כשיש צורך, מותר בחדר חשוך.

(התשובה ניתנה מהרב אשר פויכטוונגר)

רבני ורבניות בית הלל עונים לשו"ת גם בפייסבוק http://www.facebook.com/B.Hillel

התשובה התקבלה מרבני בית הלל בתאריך כ"ח ניסן תשע"ד