תהילה אליצור

 הרבנית ד"ר תהילה אליצור

הרבנית ד"ר תהילה אליצור היא בוגרת המכון התלמודי העיוני במתן, מרצה לתלמוד וספרות חז"ל בתכנית פתיחתא במתן ומכללת הרצוג.