רב אילוסטרציה

 הרב יצחק בלאו

הרב יצחק בלאו הוא ר"מ בישיבת אורייתא.