רב אילוסטרציה

 הרב פרופ' ג'פרי וולף

הרב ג'פרי וולף הוא פרופסור באוניברסיטת בר אילן.
הוסמך לרבנות מטעם 'ישיבה יוניברסיטי'.
למד ולימד באוניברסיטאות ומוסדות רבים ברחבי העולם.