הרב משה כהן

בוגר היישוב החדש, כרם ביבנה וארץ חמדה.
מלמד תנ"ך, הלכה ומחשבה במקומות שונים.
שימשתי כרב קהילה ברמת אשכול בירושלים