הרב רונן לוביץ

הרב רונן לוביץ למד בישיבת "הנגב" בנתיבות. ובישיבת "קול יעקב" בירושלים. לאחר מכן, למד במדרשה הגבוהה לתורה שליד מכון הארי פישל בירושלים.
הוסמך לרבנות על ידי הרב שאר ישוב כהן והרב עוזי קלכהיים, וומטעם הרבנות הראשית לישראל על ידי הרבנים הראשיים, הרב אברהם שפירא והרב מרדכי אליהו.

הרב רונן הוסמך כמורה במכללת ליפשיץ, סיים תואר ראשון בפילוסופיה יהודית ובפילוסופיה כללית באוניברסיטת בר-אילן ותואר שני במדע הדתות באוניברסיטת קייפטאון שבדרום אפריקה.
סיים דוקטורט במחשבת ישראל באוניברסיטת חיפה. נושא עבודתו היה "העימות בין ישראל לערבים בספרות התורנית של הציונות הדתית"..

כיהן כרב קהילה בקייפטאון, וכרב הקמפוס האוניברסיטאי ומרצה באוניברסיטה במחלקה למדע הדתות ובמחלקה לתרבות יהודית.
בשובו ארצה התמנה לתפקיד רב היישוב ניר עציון.

בין השנים 1999–2017 עמד בראש פרויקט 'בצוותא', בית מדרש לסטודנטים באוניברסיטת חיפה.

בשנת 2012 נמנה עם מייסדי ארגון הרבנים בית הלל, ועד 2015 היה חבר בוועד המנהל של הארגון.

משנת 2015 מכהן הרב לוביץ כנשיא תנועת "נאמני תורה ועבודה".