רב אילוסטרציה

 הרב יאיר סילברמן

הרב יאיר סילברמן הוא רב קהילת 'מועד' בזכרון יעקב.