רב אילוסטרציה

 הרב שמחה קראוס

הרב שמחה קראוס הוא נשיא בית הדין הבינלאומי להתרת עגונות בניו יורק. מתגורר עם אשתו אסתר בירושלים, אב לשלושה.