רב אילוסטרציה

 הרב שמחה קראוס ז"ל

הרב שמחה קראוס ז"ל היה נשיא בית הדין הבינלאומי להתרת עגונות בניו יורק ומרבני בית הלל.