יחסים

השאלה 
האם מותר לזוג נשוי לקיים יחסי מין שלא כדי להביא ילדים?

התשובה 
הדבר מותר ע"י שימוש באמצעי מניעה מותרים כגון גלולות. יחסי האישות נועדו בראש ובראשונה לשם יצירת הזוגיות – "על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד". עם זאת, אין לבטל את מצוות "פרו ורבו" ולכן אם מדובר על שימוש קבוע באמצעי מניעה יש להתייעץ עם רב שמכיר אתכם ואת הנסיבות , כדי לקבל הדרכה ספציפית יותר.

(התשובה ניתנה מהרב רונן נויבירט)

רבני ורבניות בית הלל עונים לשו"ת גם בפייסבוק http://www.facebook.com/B.Hillel

התשובה התקבלה מרבני בית הלל בתאריך י"א אדר א´ תשע"ד