כהן בחדר לידה

השאלה 
האם מותר לכהן להיות בחדר לידה עם אשתו?

התשובה 
כניסת כהנים לבית חולים היא דבר בעייתי מלכתחילה מאחר ויש מתים בבית החולים ואסור לכהן להטמא למת.
עם זאת, רבים התירו כניסת כהן לבית חולים (לאגפים בהם אין מתים) במקרה מצווה או צורך, כבוד הבריות, פרנסה וכדומה וכך נוהג העולם.
לפיכך אם המטרה היא לסייע לאשתך ולהיות לצדה בשעת הלידה, נוהגים להתיר.
עיין עוד ב"תחומין" חלק י"ט.

(התשובה ניתנה מהרב רונן נויבירט)

רבני ורבניות בית הלל עונים לשו"ת גם בפייסבוק http://www.facebook.com/B.Hillel

התשובה התקבלה מרבני בית הלל בתאריך י"א אדר א´ תשע"ד