ג´וגינג בשבת

השאלה 
האם מותר לעשות ג´וגינג בשבת?

התשובה 
אסור להתעמל בשבת משום "עובדין דחול", כלומר פעולה שאינה תואמת את אוירת השבת. עיין שולחן ערוך שכ"ח סעיף מ"ב.

(התשובה ניתנה מהרב רונן נויבירט)

רבני ורבניות בית הלל עונים לשו"ת גם בפייסבוק http://www.facebook.com/B.Hillel

התשובה התקבלה מרבני בית הלל בתאריך י"א אדר א´ תשע"ד