סחיטת לימון בשבת

השאלה 
האם מותר לסחוט לימון בשבת?

התשובה 
ע"פ הגמרא במסכת שבת פירות שיש רגילות לסוחטן למשקה אסור לסוחטן בשבת ואילו פירות שאין רגילים לסוחטם מותר בשבת. השולחן ערוך מביא בסימן ש"כ סעיף ו´ שמותר לסחוט לימונים. החיי אדם (מלאכת דש ד´) והמשנה ברורה (ש"כ סעיף כ"ד) מביאים שאפשר לסחוט על רק על אוכל, או על סוכר ואחר כך יתן את הנסחט לתוך מים, אך אסור לסחוט לתוך משקה. במסגרת השלחן (פ´ כ"ז) ובספר ערוך השולחן (ש"כ י"ז) פסקו להתיר לסחוט לימון בשבת, כי אין דרך לשתות את הלימון בפני עצמו אלא בתוך משקה או אוכל.
לפיכך עדיף לסחוט לימון על אוכל או סוכר אך הרוצה להקל ולסחוט כרגיל, יש לו על מי לסמוך.

(התשובה ניתנה מהרב רונן נויבירט)

רבני ורבניות בית הלל עונים לשו"ת גם בפייסבוק http://www.facebook.com/B.Hillel

התשובה התקבלה מרבני בית הלל בתאריך י"א אדר א´ תשע"ד