מדיח כלים

השאלה 
האם אפשר להשתמש במדיח כלים לבשרי וחלבי?

התשובה 
במדיח עצמו ניתן להשתמש לבשר וחלב בזה אחר זה, מאחר ואין מגע ישיר בין האוכל והדפנות.
עם זאת, צריך רשתות נפרדות לבשר וחלב מאחר ושאריות האוכל נוגעות ברשת.
בין בשר לחלב עדיף להפעיל את המדיח על ריק עם חומר ניקוי.
מקורות: הרב משה פיינשטיין זצ"ל, שות אגרות משה או"ח א´ ק"ד, או"ח ג´ נ"ח, יו"ד ב´ כ"ח-כ"ט, יו"ד ג´ י´.

(התשובה ניתנה מהרב רונן נויבירט)

רבני ורבניות בית הלל עונים לשו"ת גם בפייסבוק http://www.facebook.com/B.Hillel

התשובה התקבלה מרבני בית הלל בתאריך י"א אדר א´ תשע"ד