גניזת עלוני ילדים

השאלה 
האם יש צורך לגנוז את דפי פרשת השבוע שילדיי מביאים מבית הספר?

התשובה 

דפים הצריכים גניזה הינם רק דפים בהם מופיעים אחד משבעת השמות שאינם נמחקים, כדלקמן (רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ו הלכה ב): "ושבעה שמות הם, השם הנכתב יו"ד ה"א וא"ו ה"א והוא השם המפורש, או הנכתב אדנ-י, וא-ל, אלו-ה, ואלהי-ם, ואלה-י, ושד-י, וצבאו-ת, כל המוחק אפילו אות אחת משבעה אלו לוקה".
אם אחד משמות אלו מופיע על דף העבודה יש לגנזו.
אם השמות מופיעים כחלק משם של אדם או מקום, כגון: מיכאל, גבריאל, בית אל וכו´, אין צורך בגניזה.
בברכה,

(התשובה ניתנה מהרב רונן נויבירט)

רבני ורבניות בית הלל עונים לשו"ת גם בפייסבוק http://www.facebook.com/B.Hillel

התשובה התקבלה מרבני בית הלל בתאריך י"א אדר א´ תשע"ד