חפץ של אדם שנפטר

השאלה 
האם מותר השתמש במשקפי שמש של אדם שנפטר וטרם השתמש בהם?

התשובה 

אין איסור להשתמש בחפציו של המת שלא היו מחוברים לגופו.
כך כותב השולחן ערוך בהלכות אבילות סימן שמט סעיף ב: "נויי המת המחוברים בגופו, כגון פאה נכרית וכיוצא בה, אסורים כמו המת עצמו" – כלומר כל מה שמחובר למת אסור. ברם דבר אשר אינו מחובר כגון טבעות מותר וכך מעיר שם הרמ"א: "ולכן מותר ליטול טבעות שבידם של מתים, וכיוצא בזה".
לפיכך אין כל בעיה להשתמש במשקפיים.

בשורות טובות

(התשובה ניתנה מהרב רונן נויבירט)

רבני ורבניות בית הלל עונים לשו"ת גם בפייסבוק http://www.facebook.com/B.Hillel

התשובה התקבלה מרבני בית הלל בתאריך י"א אדר א´ תשע"ד