דעת הארגון על ´´ארץ נהדרת´´

השאלה 
שלום!
רציתי לדעת האם יש לארגון מה לומר על תכניות בידור כדוגמת ארץ נהדרת? בעבר היו מי שנטו לאסור את הצפייה בתכנית. רציתי לשאול משתי בחינות:
א. גם אם נאמר שיש ערך לתכניות סאטירה בטלוויזיה, לכאורה יש מקום לחלק בין תכניות שהן סאטירה נטו, לכאלו שעוסקות בחיקויים של מראה והתנהגות חיצונית, ומשום כך נוטות בעיקר לחיקויים והרבה פחות לעסוק בתוכן.
ב. כאש מדובר בהרבה מאוד חיקוי חיצוני, יש נטייה לטפל בדמויות לא ציבוריות – גיבורי תרבות למשל. האם גם בהם יש מקום להתנגח בעזרת סאטירה?

התשובה 
כמעט בכל תכנית בידור יש חשש של קבלת לשון הרע על נגזרותיו. אין שום הצדקה להתבדח על חשבון האחר קל וחומר להקצין תכונות מסוימות בז´נר הסאטירי..באיסורי לשון הרע קיים מעמד דומה למקבל ולמשמיע. אין דרך לדעת מראש באף אחת מן התוכניות מה עלול לצוץ פתאום, אם כי יש מהן מועדות יותר בשל אופיין הידוע מראש.

(התשובה ניתנה מהרב ד"ר גבריאל חזות)

רבני ורבניות בית הלל עונים לשו"ת גם בפייסבוק http://www.facebook.com/B.Hillel

התשובה התקבלה מרבני בית הלל בתאריך י"א אדר א´ תשע"ד