צ´ק בשבת

השאלה 
האם ניתן לתת מתנה של צ´ק דחוי בשבת?

התשובה 
לא ניתן לתת את הצ´ק בשבת משום איסור מוקצה.
הגם שעדיין לא ניתן לפדותו, יש לו גדר של "מוקצה מחמת חסרון כיס", כלומר: דבר שבשל חשיבותו לא יבוצע בו שימוש מותר בשבת.
בצ´ק הדחוי, האדם הממוצע לא משתמש לשימושים אחרים (כגון סימניה), ואשר על כן זה אסור בטלטול, כאמור: משום מוקצה.
בברכה,

(התשובה ניתנה מהרב רונן נויבירט)

רבני ורבניות בית הלל עונים לשו"ת גם בפייסבוק http://www.facebook.com/B.Hillel

התשובה התקבלה מרבני בית הלל בתאריך י"א אדר א´ תשע"ד