ברכה על מצוות צדקה

השאלה 
מדוע לא מברכים לפני נתינת צדקה?

התשובה 
הרשב"א (ח"א י"ח) כותב שהסיבה שלא תקנו ברכה הינה מפני שזוהי מצווה התלויה בדעת אחר ואם העני לא יסכים לקבל תהיה ברכה לבטלה.
בעל ה"תורה תמימה" (ועוד מפרשים) הסבירו שמאחר וגם אינו יהודי מצווה במצוות צדקה, לא ניתן לומר "אשר קדשנו במצוותיו", מאחר וזוהי מצווה שאינה מיוחדת לנו. (כך מסביר גם שו"ת בנימין זאב את הסיבה מדוע לא מברכים על מצוות כיבוד אב ואם)
ויש המסבירים על דרך הבדיחותא, שלו הייתה מצווה לומר ברכה, עד שנותן הצדקה היה מכוון את כל הייחודים בברכות, היה העני מת מרעב…

(התשובה ניתנה מהרב רונן נויבירט)

רבני ורבניות בית הלל עונים לשו"ת גם בפייסבוק http://www.facebook.com/B.Hillel

התשובה התקבלה מרבני בית הלל בתאריך י"א אדר א´ תשע"ד