אירוע משפחתי בשנת אבל

השאלה 
אבי נמצא בשנת אבלות, האם הוא יכול להשתתף בבר המצווה של בני?

התשובה
הסבא יכול להשתתף בבר המצווה שלו בנך, אמנם הוא אינו יכול להיות נוכח באולם בזמן הריקודים.
בשורות טובות

מקורות:
פתחי תשובה יורה דעה סימן שצא ס"ק ה
שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ג סימן קסא
ולגבי לאיזה סעודות אפשר להתיר לאבל תוך י"ב חודש לילך, נראה שבסעודת בר מצוה, כשהוא קרוב או ידיד כזה שמוכרח לילך, יכול…

(התשובה ניתנה מהרב רונן נויבירט)

רבני ורבניות בית הלל עונים לשו"ת גם בפייסבוק http://www.facebook.com/B.Hillel

התשובה התקבלה מרבני בית הלל בתאריך י"א אדר א´ תשע"ד