היחס של הראי´´ה לרבי נחמן

השאלה 
בס"ד

שלום רב!
רציתי לדעת האם הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל סבר וביסס את משנתו ושאב גם מתורתו של רבי נחמן זצ"ל כי ראיתי שיש פיסקאות דומות אחרי עיונם?
בברכה

התשובה 
אני ממעט לתת לשאלות מסוג זה חשיבות. הרב קוק הכיר כמעט את כל כתבי הוגי הדעות אשר היו לפניו, יהודים ולא יהודים. ובתורתו יש סינטזה מופלאה, הוא שאב חוכמה ודעת כמעט מכולם, את תוכם אכל ,את קליפתם זרק.

(התשובה ניתנה מהרב שמואל דוד)

רבני ורבניות בית הלל עונים לשו"ת גם בפייסבוק http://www.facebook.com/B.Hillel

התשובה התקבלה מרבני בית הלל בתאריך י"א אדר א´ תשע"ד