שד´´ל ורנ´´ק

השאלה 
מה היחס לשד"ל ו או לרנ"ק?

התשובה 
הרב שמואל דוד לוצאטו היה חדשן, ולכן נחשב למהפכן. אולם ידוע כתלמיד חכם וירא שמים, ותורתו נלמדת.

(התשובה ניתנה מהרב שמואל דוד)

רבני ורבניות בית הלל עונים לשו"ת גם בפייסבוק http://www.facebook.com/B.Hillel

התשובה התקבלה מרבני בית הלל בתאריך י"א אדר א´ תשע"ד