תכלת מקהה קוצים

השאלה 
מה עמדתכם אודות ארגמון קהה קוצים?

התשובה 
במשך מאוות שנים נעלמה מאיתנו הידיעה המדויקת מהי התכלת עליה ציוותה התורה במצות ציצית.
הסיבה להיעלמותה של התכלת נובעת כנראה מכך שהתכלת הינה צבע מלכותי, והקיסרים הרומאים מנעו את השימוש שלה בידי אנשים אחרים, כולל היהודים.
זה מלמד אותנו משהו על מהות מצות הציצית והתכלת שבה: הציצית היא סוג של בגד מלכות שבה הקב"ה מזכה את בניו!
מכל מקום, האדמו"ר מראדזין, רבי גרשון חנוך הניך ליינר, היה הראשון שניסה למצוא מחדש את התכלת (במאה ה-19), ומאז נעשו מספר נסיונות לזהות את התכלת. היום יש בסיס רחב לדעה שהחילזון של התכלת הוא אותו ארגמון קהה קוצים. אזכיר מספר סימנים לכך:
1. ניתן למצוא אותו בחופי הארץ (נסו בחוף דור ותיווכחו בעצמכם…).
2. נמצאו בארץ ובמקומות אחרים סביב הים התיכון מרבצים של החילזון הזה, לאחר שהשתמשו בו לייצור צבעים (תכלת וצבעים נוספים)
3. על מטבעות עתיקים ישנם ציורים של חפצי קדושה, כמו בית המקדש, מנורה, שופר ולולב, וכן ארגמון קהה קוצים. מה הוא עושה שם? אין זאת אלא שגם הוא חפץ של קדושה, שהרי ממנו מפיקים צבעים לחפצי מצוה – תכלת וארגמן.
לכן הבסיס לכך שזהו המקור הנכון של התכלת הוא בסיס חזק מאד, יותר מזה של ההשערות שהועלו לפני דור או שניים. היום יש לנו מידע בנושא זה שלא היה לדורות שלפנינו, ולכן החובה של חידוש המצוה הזו מוטלת עלינו בצורה שלא היתה מוטלת על הדורות הקודמים.
אמנם ניתן לקיים מצות ציצית בלבן בלי התכלת, אבל התכלת היא מצוה מן התורה, ואם ניתן לקיימה אין סיבה להימנע מכך.

מידע נוסף ניתן למצוא באתר פתיל תכלת: http://www.tekhelet.com/hebrew_site/.

יהי רצון שיהיה לנו רצון פנימי לקיים את כל מצוות ה´, כפי שאנחנו אומרים בתפילה: הוא יפתח ליבנו בתורתו, וישם בליבנו אהבתו ויראתו ולעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם.

ברכת הצלחה,
צבי קורן

(התשובה התקבלה מהרב צבי קורן)

רבני ורבניות בית הלל עונים לשו"ת גם בפייסבוק http://www.facebook.com/B.Hillel

התשובה התקבלה מרבני בית הלל בתאריך י"א אדר א´ תשע"ד