סוכה בפרגולה

השאלה 
יש לנו פרגולה בחצר, כיון שחמתה של הפרגולה מרובה מצילתה, כך שהפרגולה בלבד אינה סוכה כשרה, הרב הורה לנו כי אם מוסיפים סכך, כך שהסכך הכשר יהיה רוב והסכך הפסול (הקרשים של הפרגולה שקבועים במסמרים או בדבק) יהיה מיעוט ויתבטל בסכך הכשר, הסוכה כשרה. לכן שמנו על הפרגולה מחצלת-סכך לנצח. עכשיו, לאחר החג, עלה בדעתנו שלא להוריד את המחצלת, רק לפרוס עליה ניילון, להשאיר אותה כל השנה, וכך לא נצטרך לטרוח בערב סוכות הבא, רק נוריד את הניילון ותהיה לנו סוכה. האם סוכה כזו אכן כשרה?

התשובה 
במסכת סוכה (דף ט ע"א) שנינו: "סוכה ישנה בית שמאי פוסלים ובית הלל מכשירים". ונפסק להלכה בשולחן ערוך (סימן תרלו): "סוכה ישנה דהיינו שעשאה קודם שיכנסו שלושים יום שלפני החג – כשרה. ובלבד שיחדש בה דבר עתה בגופה לשם החג… ואם עשאה לשם החג אפילו מתחילת השנה – כשרה בלא חידוש".
בנדון דידן הסוכה נעשתה לשם החג, אלא שרוצה להשאירה לשנה הבאה, ולכן היא כשרה אפילו אם אינו מחדש בה דבר. וכל שכן באופן שמתכוין להוציא את הניילון ששם עליה לכסותה, שהוא חידוש גדול.
מסקנה: כיון שהסוכה נבנתה לשם סוכת מצוה, היא כשרה אף לשאר שנים. ומותר לכם לכסות כעת את הסוכה בניילון וכדומה על מנת שלא תתקלקל בגשמים, או על מנת שאפשר יהיה לשבת תחתיה גם בחורף, ולהוציא את המכסה לקראת החג בשנה הבאה, והסוכה תהיה כשרה ללא פקפוק כלל.

(התשובה ניתנה מהרב שמואל דוד)

רבני ורבניות בית הלל עונים לשו"ת גם בפייסבוק http://www.facebook.com/B.Hillel

התשובה התקבלה מרבני בית הלל בתאריך י"א אדר א´ תשע"ד