היחס לחילונים

השאלה 
מה צריך להיות לדעתם היחס לחילונים? אותם אנשים שמחללי שבת ברבים ואוכלי שקצים ורמסים? האם יש להוקיע אותם בחומרה? או יש לנקוט בעמדה אחרת?
האם היחס צריך להיות שווה לכל החילונים, או שיש הבדל בין חילוני לחילוני?

התשובה 
באופן כללי, יהודי באשר הוא יהודי, אחינו הוא, וצריכים אנו לאהוב אותו ולהשתדל לקרבו. אין באהבה זו משום הבעת לגיטימיות למעשיו, אם אינם בדרך היהדות.
על אף המצווה "הוכח תוכיח את עמיתך…", בימינו מעטים הם היודעים להוכיח, ועל כן עדיף שלא להוכיח אדם שסבורים אנו שלא ישמע לתוכחה.
בכל מקרה פרטי, יש לשאול רב לגופו של עניין.

(התשובה ניתנה מהרב יהודה ישרים)

רבני ורבניות בית הלל עונים לשו"ת גם בפייסבוק http://www.facebook.com/B.Hillel

התשובה התקבלה מרבני בית הלל בתאריך י"א אדר א´ תשע"ד