גילוח בתשעת הימים זקן בזוי

השאלה 
שלום רב,
מסיבות שאין טעם לפרטן, קרה והזקן הקטן שגידלתי בשלושת השבועות קיבל לפתע צורה מאוד מבזה, שאני אף די מתבייש להיראות בה. לצערי, האפשרות של לא להימצא בקרבת אנשים לא כ"כ אפשרית. האם ניתן לגלח/לקצר במידת מה את הזקן?
תודה רבה

התשובה 
בהחלט מותר.
השולחן ערוך כותב בהלכות אבלות (יורה דעה, סימן שצ סעיף ב):
"ישב לגלח, ואמרו ל מת אביו, הרי זה משלים ראשו.".
המקור הוא בירושלמי במסכת שבת, שהרי"ף והרא"ש מצטטים בפרק שלישי במסכת מועד קטן.
המרדכי כותב שהטעם לכך הוא: "גדול כבוד הבריות, שדוחה את לא תעשה שבתורה ", כלומר באיסורי דרבנן (=לאו ד´לא תסור´), מקילים משום כבוד הבריות.
ערוך השולחן (שם סעיף ד) מתנסח כך:
"ישב לגלח ואמרו לו מת אביו, הרי זה משלים גילוחו, דבאמצע אי אפשר להניח כך, שייראה כמשתגע".

בברכה

(התשובה ניתנה מהרב אודי פרומן)

רבני ורבניות בית הלל עונים לשו"ת גם בפייסבוק http://www.facebook.com/B.Hillel

התשובה התקבלה מרבני בית הלל בתאריך י"א אדר א´ תשע"ד