הוצאת ידי חובה ב"הבדלה"

השאלה 
האם אשה יכולה להוציא את משפחתה(בעלה וילדיה) באמירת הבדלה במוצ"ש גם אם בעלה נוכח בבית?

התשובה 
על פי הרמב"ם נשים חייבות בהבדלה כמו בגברים וזהו חיוב מהתורה, ולכן אישה יכולה להבדיל, ואף להוציא ידי חובה גברים. וכך היא הפסיקה הספרדית.
על פי הפסיקה האשכנזית חוששים לשיטות שאישה איננה חייבת בהבדלה ולכן אישה יכולה להבדיל לעצמה ולנשים אחרות, אך איננה יכולה להוציא ידי חובה גברים.

(התשובה ניתנה מהרב אשר פויכטוונגר)

רבני ורבניות בית הלל עונים לשו"ת גם בפייסבוק http://www.facebook.com/B.Hillel

התשובה התקבלה מרבני בית הלל בתאריך י"א אדר א´ תשע"ד