ציצית

השאלה 
אני אשכנזי. האם אני אני חיב ללכת עם ציציות בחוץ? מה המקורות? תודה מראש.

התשובה 
נקדים ונכתוב, שגם מי שלובש את הציצית בפנים וגם מי שלובש את הציצית בחוץ מקיים מצוות ציצית כהלכתה. אך ישנו עניין נוסף והוא היכן עדיף שהציציות תהיינה לכתחילה.
האשכנזים נהגו על פי דברי המשנה ברורה סימן ח, ס"ק כו ללכת עם ציצית בחוץ, והעניין העיקר הוא כדי שלא יהיה בוש במצוות. רוב הספרדים שבא"י נוהגים בעניין זה ע"פ קבלת האר"י, שהציציות צריכות להיות דווקא בפנים.
אמנם, אף אם אתה אשכנזי, אם ידוע לך מנהג משפחתי אחר, הנך יכול ללבוש את הציצית בפנים. משום שיכול להיות שמשפחתך קיבלה בעניין זה את קבלת האר"י, או שהם נוהגים מטעם אחר ללבוש את הציצית בפנים, ויהיה בזה יוהרא להוציא את הציצית לבחוץ. וכך אני נוהג ללבוש את הציצית בפנים, שכך היה מנהגם של אבי מו"ר וזקניי משני הצדדים שהיו ת"ח גדולים, אע"פ שאני אשכנזי.

נציין גם לעיון נוסף את הציץ אליעזר בחלק ח´ סימן ג´, וגם בחלק י"ג סימן ה´, ששם גם מעיר בין השיטים שתלמידי הישיבות בליטא לא הוציאו את ציציותיהם ולא מיחו בידם ראשי הישיבות.

(התשובה ניתנה מהרב אשר פויכטוונגר)

רבני ורבניות בית הלל עונים לשו"ת גם בפייסבוק http://www.facebook.com/B.Hillel

התשובה התקבלה מרבני בית הלל בתאריך י"א אדר א´ תשע"ד