השקפה

השאלה 
הגישה המקילה בהלכה כבית הלל. האם בימינו שכבר התחילה הגאולה לא צריך להחמיר כבית שמאי כידוע שלעתיד לבוא תיפסק הלכה כבית שמאי?

התשובה 
הרעיון שלעתיד לבוא תהיה הלכה כבית שמאי מבוסס על כך שקיימת סימטריה בין מה שהיה בתחילת הבריאה למה שיהיה בסוף – סוף מעשה (עלה) במחשבה תחילה.

חז"ל אמרו ש"מתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין" – כבית שמאי. כך יהיה גם לבסוף.

אולם חז"ל אמרו זאת על השלב שלפני בריאת האדם הראשון. כלומר הבריאה צריכה להגיע קודם למצב של אדם הראשון קודם החטא, תחיית המתים, ואחר כך להתקדם עוד, עד למצב השלם יותר שבו תהיה ראויה למידת הדין.
תחיית המתים על פי הרמח"ל – המצב שבו תגיע הבריאה למצבו של אדם הראשון קודם החטא – תהיה בסוף ה"ששת אלפים שנה" שהם שנות קיום העולם.
המצב העתידי של קיום במידת הדין ופסיקת הלכה כבית שמאי היא אפוא לאחר מכן, לאחר תחיית המתים.

בברכה, אודי

(התשובה התקבלה מהרב אודי פרומן)

רבני ורבניות בית הלל עונים לשו"ת גם בפייסבוק http://www.facebook.com/B.Hillel

התשובה התקבלה מרבני בית הלל בתאריך י"א אדר א´ תשע"ד