עמדת בית הלל כלפי תנועת "חזון"

תנועת חזון בית הלל

"חזון ושאר רוח"

ארגון רבני ורבניות בית הלל מתנגד למהלכי תנועת חזון וסבור שהם זורעים פלגנות ומלבים את הסכסוך הפנימי בעם ישראל.

כמו תנועת חזון, גם אנחנו מוטרדים מהריחוק מהיהדות שנוצר במדינת ישראל במהלך השנים ורוצים להחזיר את היהדות למרכז החיים הלאומיים. אבל אנחנו חלוקים עליהם מכל וכל לגבי הדרך.
אנו סבורים שהשיח שאותו מובילה תנועת חזון הוא שיח מתנשא, מפלג ומרתיע.
תנועת חזון והגופים הקשורים אליה מובילה מאבק תלת ראשי (לעת עתה): משפחה נורמלית, כותל נורמלי, יהודי נורמלי. אנו מצרים על הפיכת הכותל המערבי לאתר קרבות, על הפיכת אחדות עם ישראל בכל פינותיו לזירת היבדלות והפרדה ועל הפיכת תורת ישראל לגורם מרתיע ומרחיק.
אנו קוראים לכל התנועות והגורמים המתכתשים בכותל המערבי לנהוג במתינות, בסובלנות ובאהבת ישראל, גם בראש החודש הזה וגם בחודשים הבאים.
איננו מסכימים עם דרכם של אחינו המשתייכים לזרם הרפורמי, אך יש להם זכויות רבות בתמיכה במדינת ישראל לאורך שנים רבות, ובשמירת הזיק היהודי במקומות רבים בתפוצות.
איננו מסכימים עם כל דרישות השוויון של בני הקהילה הלהט"בית, אך אנחנו מתמודדים עמן בלי לכנות אותם בשמות גנאי ובלי להוציא אותם מן הכלל.
תנועת חזון מכניסה את החולין אל הקודש. הקריאה המתעתעת ל'נורמליות' היא קריאה מפלגת, מסכסכת, שאינה נאמנה לרוחה של תורה. האם התורה היא "נורמליות"? האם הקודש הוא "נורמלי"? שאיפת הקודש היא תביעה גדולה, משימת חיים ליחיד ולאומה. ניכרים הדברים גם בדברי הרבנים התומכים בתנועה, שאינם מצליחים ואינם חפצים להשתמש במונח 'נורמלי'. זה לא נורמלי!
"מרכז החיים של נשמת ישראל במקור הקדש היא. אין בנו ערכים פרודים, האחדות שוכנת בנו ואור ד' אחד חי בקרבנו. הדינים – דיני תורת אלוקים חיים – מציינים אותנו מכל עם ולשון. הקדש הוא פועל בקרבנו פנימה, שאיפות חיינו הכלליות אליו הן הולכות. יש נטיפות של קדש בכל עם ולשון, אבל ערכי החיים כולם אינם צומחים מזה." ( הראי"ה קוק, ישראל ותחייתו ג')