פרשת כי תשא

פורסם במקור באתר "אשירה – אתר קונספט נשי יהודי"

חטא העגל.

כמה כאב.

ומאכזב.

והלוחות,

הכתובים באצבע א-הים,

שבורים. בתחתית ההר.

פספוס.

החמצה.

שבר.

שבר כלי.

 

ומתוך המשבר,

יוצא אור.

ותקווה.

ותשובה.

ובשורה.

 

י"ג מידות –

נתיבי בתשובה.

 

ושבת.

מתנה יקרה.

שהיא אות.

ביני וביניכם.

אות שלא נגמר.

עדות לאהבה גדולה.

ולרצון לתקן.

להשיב את האבוד,

לתקן את המעוות.

אות – מן הלוחות.

שנשתברו.

אך האותיות,

האותות,

הן לא נשברו.

הם בנו.

טבועים.

אצבע א-הים.

השבת,

מזכירה לנו.

מעידה.

שיש משהו,

ביני וביניכם.

 

משהו עמוק.

משהו נצחי.

חקוק.

באצבע א-הים.

 

(בהשראת בשפת אמת לפרשת כי תשא)