נגישות בקהילה ובבתי הכנסת

אנשים עם מוגבלויות מהווים כ-20% מכלל האוכלוסייה בישראל. נתון זה מפתיע במבט ראשון, אך מספיק שנביט מעט בסובבים אותנו כדי להיווכח שאכן קיימים בסביבתנו הקרובה אנשים רבים המתמודדים עם מוגבלות. ייתכן שגם אנחנו עצמנו, אם נזכה להאריך ימים, נהיה עם מוגבלות כלשהי. להשתייכות לקהילה יש משמעות רוחנית וחברתית רבה והיא מעניקה ערך מוסף לחבריה. הזכות להשתייך לקהילה צריכה לעמוד לכל אדם לפי בחירתו, ובכלל זה אנשים עם מוגבלות, ויחד עם זאת היא צריכה להעסיק ולהטריד את מנהיגי הקהילה במחשבה מתמדת איך להרחיב את גבולות הקהילה ולהעניק למגוון רחב יותר של אנשים הרגשת שייכות.

בחודשים האחרונים רבני ורבניות בית ההלל התכנסו יחדיו ללימוד עיוני ודיון מעשי לקידום תהליכי הנגשה בבתי הכנסת. בימים אלו מקודם קמפיין "קהילה מכילה עם נגישות, כמה פשוט" המציגה את האתגרים והפתרונות סביב הנגשת בתי כנסת, כדי להטמיע את החשיבות הגדולה של הנגשת בית הכנסת. הרמב"ם פוסק בהלכות תפילה (פרק ח הלכה א) ש"תפילת הציבור נשמעת תמיד" ומשום כך אנו מוצאים משמעות עמוקה לאפשר לעדת ה' כולה להשתתף בתפילה בקהילה 'ברוב עם' כדי שתפילותינו תתקבלנה ברצון.

אנו מודים לחברנו בג'ויינט ישראל ובנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות-נגישות על התמיכה והסיוע בקידום הקמפיין